På svenska

FINSK SKEPPSBYGGNADSEXPERTIS

Vi är en finsk ingenjörsbyrå inom skeppsbyggnadsbranschen som specialiserar sig på konceptdesign och konstruktion av isbrytare och isgående fartyg. Våra koncept har använts i tiotals fartyg – isbrytare, supplyfartyg, forskningsfartyg, myndighets- och marinfartyg, passagerarfartyg, bogserbåtar – praktiskt taget alla de vanligaste fartygstyperna. Vi har i flera decennier varit en av de mest kända skeppsbyggnadsbyråerna i Finland och är en global ledare inom arktisk teknik.

Sedan grundandet år 1988 har vi haft en stark internationell närvaro. Ungefär hälften av vår årsomsättning kommer från export. Våra starkaste marknadsområden utanför Finland är de skandinaviska och baltiska länderna, Ryssland, Kanada och Östasien. Våra kunder är främst skeppsredare, varv, andra ingenjörsbyråer och inköpsansvariga för olika skeppsbyggnadsprojekt, till exempel militärindustriella företag eller handelshus.

Till Sverige har vi främst utfört konstruktionsuppdrag för isbrytare och passagerarfartyg. Vi har bland annat ansvarat för konceptdesign och konstruktion av Waxholmsbolagets isgående skärgårdsfärja och fungerat som konsult för Sjöfartsverket i isbrytarprojekt. Vi har sedan gammalt goda kunskaper i svenska och förståelse för vikten av nordiskt samarbete. Våra norska och danska kunder är främst skeppsredare inom offshoreindustrin och oljebolag. Även där har den gemensamma nordiska kultur- och språkbakgrunden bidragit till utmärkta affärsrelationer.

Vi erbjuder våra kunder vår omfattande expertis inom skeppsbyggnad som garanterat leder till goda resultat. Bolagets gedigna expertis och erfarenhet inom skeppsbyggnad kompletteras av kännedom om den senaste branschutvecklingen. Vi behärskar fartygsdesign i både teori och praktik, och varvsmiljön likaväl som avancerade konstruktionsprogram. I konceptfasen tar vi fram 3D-modeller, illustrationer och även 3D-utskrifter för att underlätta visualiseringen. Vi har även gedigen expertis inom traditionella 2D-ritningar.

Våra tjänster kan alltid skräddarsys efter aktuella kundbehov. Vi kan ta hand om olika delområden eller erbjuda ett komplett paket som omfattar hela konstruktionsarbetet. Vi har under årens lopp arbetat en hel del med olika konsultuppdrag och forskningsprojekt.

En av våra specialtjänster är konvertering av befintliga fartygskoncept för att klara vinterförhållanden, så kallad ship winterization. Vi har på senare tid levererat denna typ av projekt till bland annat Sydkorea, Kanada och Tyskland. Många stora aktörer inom skeppsbyggnadsbranschen har visat intresse för denna tjänst och vi marknadsför den aktivt.

Vi letar ständigt efter nya nordiska kunder. För mer information om vår verksamhet, besök oss på internationella skeppsbyggnadsmässor eller kontakta oss per telefon eller e-post. Våra medarbetare svarar gärna på alla frågor även på svenska.